Mozgalmas tavasz egyesületünk életében

Igazán mozgalmas, munkával teli hónap volt az április egyesületünk életében. Nemcsak a szakmai programok, például a XXII. Alföldi Napok, és a hozzá kapcsolódó telepre szervezett fórumok igényeltek nagyobb összpontosítást, hanem az éves közgyűlésen, idén aktuális öt évenkénti tisztújítás időpontja is elérkezett. Természetesen az egyesület legfőbb szervének ülésezése a hagyományos forgatókönyv szerint zajlott. 

Közgyűlés, beszámolók

A közgyűlés vendégei Dr.Szabó Balázs, a Földművelésügyi Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztájának  vezetője, valamint Madarász István, az FM Agrárstatisztikai és Elemző Osztályának vezetője volt, akik a 2015 és 2020 közti időszak húsmarha ágazatot érintő támogatási lehetőségeiről beszéltek a hallgatóságnak. A rendezvényen résztvevő tenyésztők mondhatni „kedvenc” programja ismét számtalan kérdést és hozzászólást inspirált, melyre a meghívott vendégek készséggel válaszoltak. 

A fórum után Szűcs Márton ügyvezető számolt be a 2014-es év szakmai eredményeiről, melyek táblázatba foglalt változatát évkönyv formájában ismét a tagok részére bocsátotta az ügyvezetés. A füzetben közölt adatok egyébként hamarosan az interneten is megtekinthetők „hazai eredmények” címszóval. Az ügyvezető nagy örömmel nyugtázta, hogy a 2015-ös évben nagyon sok adat érkezett az egyesülethez digitális formában vagy papír alapon, mely az előző év létszám-, és termelési adatait tartalmazta. Ezek feldolgozása után a tenyésztők képet kaphatnak az előző évek eredményeihez viszonyított előrehaladásról. Természetesen minél több az adat, annál biztosabb a belőlük készült összesítés és levont konklúzió, éppen ezért fontos hogy minden tenyésztő szolgáltasson adatot egyesületének. Ez nem csak a fajta fejlődésének alapja, hanem a tenyésztők érdeke is. Az eredményekből látszik, hogy a limousin fajta esetében az utóbbi 20 évben mintegy 25 kg-mal emelkedett a 205 napra korrigált súly, és az utóbbi időben kifejezetten jól működő tenyésztésszervezési gyakorlat eredményeként folyamatosan nő a súlygyarapodás (STV-ben ellenőrzött bikák esetén jól és pontosan mérhető), valamint javulnak a küllemi bírálati eredmények. A kiváló tenyészállatok előállításának és köztenyésztésbe juttatásának kontrollja ugyanis a tenyésztésszervezés feladata, melynek a tenyésztési programban leírt módon történő végrehajtása a szakmai szervezetek, vagyis az egyesületek kötelezettsége. Jó érzés, amikor ennek sikeressége az egyes értékmérő tulajdonságok növekedésében mérhető. Természetesen ehhez a tenyésztésben dolgozó számos állattartó áldozatos munkája járul hozzá elsősorban, akik a magyarországi limousin és blonde d’Aquitaine populáció minőségi javulásában érdekeltek. Az egyesület csupán szakmai iránymutatást ad, ezzel a munka kisebb részét végzi ebben az együttes kooperációban.

Egyre több tag...

A színvonalas szakmai munka és a tagokhoz való rugalmas hozzáállás lehet az oka annak (a közvélemény szerint), hogy évről évre egyre több tag csatlakozik tenyésztőgárdánkhoz, ezzel egyre növelve a Magyarországon termelésellenőrzésben lévő tehénállomány létszámát. Az előbb említett okok és a több éve fellendült marketing tevékenység (cikkek, publikációk, facebook és youtube elérhetőségek a honlap mellett) eredményeképp a 2015-ös évben újabb 34 taggal, mintegy 815 tehénnel bővült az egyesület tagsága.

Szakmai fórum, kiállítás

A reklámhoz nem elhanyagolhatók a hazánkban szervezett állattenyésztési kiállítások, ahol az utóbbi években nagy létszámmal állítottak ki tenyésztőink is. Ahogy a kiállítók létszáma és a kiállított tenyészállatok színvonala is egyre javult, úgy az utóbbi 3 évben már érdemes volt a fajták hazájából, Franciaországból meghívni küllemi bírókat, akik nemcsak a kiállítás alatt tevékenykedve csiszolták a tenyésztők szemléletét, hanem néhány törzstenyészetbe látogatva szakmai fórumokon tartottak előadást az elmélet és a gyakorlat összefüggéseiről, szó szerint „élő példákkal” illusztrálva az elmondottakat. Az idén sem volt másképp, ahol az április végén megrendezett XXII. Alföldi Napok kiállításon a limousin fajta bírálatát Gilles Lequeux, a francia INTERLIM igazgatója végezte, míg a blonde d’Aquitaine fajta versenyét Jean Blanc (a fajta egyik legmegbecsültebb szakértője ) bonyolította le.

A kiállítás utáni fórumokon a bírók kihangsúlyozták, mekkora  jelentősége van, hogy a tenyésztők felvezetik és bemutatják rangos tenyészállataikat, hiszen az érdeklődők így kapnak leginkább információt és első sorban kézzel fogható bizonyítékot az egyes fajták képességeiről, elérhető eredményeiről. Mindezek ellenére el kell mondani, hogy az éppen aktuális állategészségügyi helyzet nem tette lehetővé nagy létszámú tenyészállatok kiállítását, felkészítését és felvezetését, mert a bizonytalanság meglehetősen negatívan befolyásolta a kiállítók hajlandóságát.  Utalunk itt első sorban a Bluetongue (kéknyelv) körüli problémakörre és a hozzá kapcsolódó kötelező oltások időbeni elvégzésére, melyet a MÁSZnak és tagszervezeteinek az utolsó pillanatban, igen gyorsan kellett koordinálnia.

 

Állategészségügyi helyzet

A magyar állategészségügyi helyzet, különösen a Bluetongue és a Schmallenberg-szindróma külön témája volt idei közgyűlésünknek, melyet Dr. Abonyi Tamás, a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság vezetője tartott. A rendkívül színvonalas, részletekben gazdag előadás nagy sikert aratott, számos kérdésre választ adott. Sajnos azonban a NÉBIH pozitív hozzáállása sem volt elég, hogy a tenyésztőket meggyőzze az oltás hátránytalansága felől, így néhány felkészített állat tartója úgy döntött, mégsem mutatja be azt a kiállításon. Tekintettel arra, hogy az ilyen állatok igen magas értékűek, így a tenyésztők ezen hozzáállása maximálisan megérthető. Itt jegyeznénk meg, hogy ezzel a témával még a kiállítás előtt kiemelten foglalkozott a közgyűlés utáni szakmai fórum, ahol a jelenlévők elismerték a kiállításon való részvétel előre mutató jelentőségét. Emellett természetesen számos szakmai program szóba került, többek között az állandó kérdésként felmerülő embriótranszfer téma, valamint a spermaimport és a külföldi szakmai út is.

Tervek, fejlesztések

Az új elnökség, mely a következő 5 éves vezetőségi ciklus meghatározó döntéseit hozza majd, elkötelezett a nemrég indult szakmai irányvonalak fenntartásában és fejlesztésében, éppen ezért a közeljövőben többet ülésezik majd a szakbizottság és a vezetői testület is. Kiemelt témák lesznek a szakmai fórumok és a genetikai előrehaladást célzó elemzések fejlesztései. A tenyésztői megbeszélésen, valamint a kiállításon az embriókérdés és a bikanevelés számos kérdését vitatták az érdekeltek, melyről augusztus tájában hoz majd végleges eljárásrendet az egyesület szakbizottsága. Természetesen a véglegesre formált program számos tervezet egyeztetése után lép csak életbe, és maximálisan harmonizálni fog az ide vonatkozó uniós előírásokkal. Hasonló „vita-tendencia” várható a törzstenyészetek kinevezésének és fenntartásának ügyében, amely a jövőben a törzstenyésztők kérésére szigorodni fog, ugyanakkor a tenyészbika-beállítás alapjaiban lazább szabályok várhatók. Ami biztos, hogy a fejlődés kulcsa a kibocsátás növelése mellett a minőség folyamatos javulása, ezért a tenyészbika-előállítás elvárásaiban nem tesz engedményt semmilyen téren az egyesület. A lehetőség mindenki számára biztosított lesz a jövőben is, de szigorúan minőségi terméket kell előállítani a vállalkozó tenyésztőknek. A jelenlegi kereslet volumene napjainkban, amikor szinte az előállított limousin tenyészbikák 98%-a, és a blonde d’Aquitaine bikák 85%-a könnyen eladható, minden tenyésztői munkát végezni akaró állattartó számára lehetőséget biztosít az induláshoz - vagy éppen a továbbhaladáshoz - ezen a nem túl könnyű, de igen vonzó „tenyésztési alapkövekkel” kirakott úton. 

Tisztújítás

Végezetül néhány szót a tisztújításról. A legutóbbi alapszabály módosítás és tisztújítás óta eltelt idő hatalmas fellendülést hozott az egyesület életében. Ehhez hozzájárult a számos szakmai program mellett történő szubvenció, a tenyésztési rendszerhez történő viszonylag liberális hozzáállás, amely az utóbbi időben a kiváló és korszerű fajtáinkkal rengeteg tenyésztőt és tenyészállatot vonzott az egyesület „csapatába”. Így a gyors létszámnövekedés és fejlődés tette lehetővé, hogy az országban egyesületünk ez egyik olyan szakmai szervezet, mely jó minőségű szolgáltatást nyújt szinte a legalacsonyabb árakon tagjainak. Az imént elhangzott mondatokat Dr. Hütter Csaba, a Jelölő Bizottság elnöke mondta a jelöltek szavazólistára való felvétele előtt. A jelöltek listáját a legrégebbi tagokból kinevezett tenyésztőkből álló bizottság javasolta (Hütter Csaba mellett Szombati Gábor és Csatári Imre).

A szavazás előtt egyhangú voksolással támogatva került fel minden ajánlott a listára, melyet végül a közgyűlés 84%os „igen” arányban szavazott meg a Szavazatszámláló Bizottság (Virág László, Szűcs Ernő, Tóth Ervin) beszámolója alapján. Ezt követően az ügyvezető nyugodt szívvel gratulálhatott az új elnöknek,  Juhász Ferencnek (JMK Kft.), a továbbra is alelnöki pozíciót betöltő Varga Ferencnek (Gábor-major Kft.), az elnökség új tagjának Medveczki Józsefnek (Dél-Pest Megyei Mg.Zrt.), és a mandátumukat újabb 5 évre hosszabbító Révész Mártonnak (Dörögdi Mező Kft.) és Cziráki Gábor magántenyésztőnek.

A Felügyelő Bizottságban is változások történtek. Míg Serester Zsolt magántenyésztő folytathatja elnöki megbizatását a testületben, addig a tagok Mayer Judit (Bakony Ho-Li Kft.) és Csomai Géza (Imár Bt.) személyében újult erővel lendülhetnek a munkába.

Végül, de nem utolsó sorban Dr. Tatár Gyula, az egyesület 15 éve elnöki posztját képviselő ágazatvezető örökös tiszteletbeli elnöki címet kapott a vezetőség javaslatára, melyet a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadott.

 

Az új elnökség felállása után Juhász Ferenc konferálhatta fel az „Egyebek” menüpontot, majd az ülés bezárásakor ígéretet tett az egyesület további színvonalas tevékenységének folytatására és a jövőben egy „kizárólag szakmai alapon döntő elnökség” irányába kötelezte el magát. 

 

« Vissza