Szakmai nap kapolcson

2016-ban a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete bőségesen teljesítette a hazai húsmarhatenyésztésben vállalt népszerűsítő tevékenységét. Sok kiváló állatot vezettek fel gazdáik a tavaszi Alföldi Napok kiállításon, Hódmezővásárhelyen, mindkét fajta képviselőit láthattuk a Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításon, és az augusztus végén rendezett Farmer-Expón is megjelent a limousin fajta jónéhány egyede. Az élőállat bemutatók sorát az egyesület Kapolcson zárta, ahol október 22-én szakmai programmal és showbírálattal gazdagított programon lehetett megtekinteni az ország számos törzstenyészete által kiállított tenyészállatokat.

 

A szakmai program köszöntővel és előadásokkal kezdődött, ahol a tenyésztésszervezés, az export-import, a kereskedelem, a támogatások számos kérdésére kaphattak választ az érdeklődők, majd takarmányozási kérdésekben, telepirányítási ismeretekben és állategészségügyi vonatkozásokban gazdagodhatott a résztvevők szakmai tudása. Az eladók és tenyésztők, meghívott vendégek (egyesületi tagok) összesen százhúsz fővel jelentek meg, de természetesen a rendezvényre bárki ellátogathatott, hiszen az ingyenes volt. A tenyésztők összesen 33 állatot állítottak ki, melyek 8 kategóriában indultak. Franciaországból érkezett bíróink (Fréderic Planté és Damien Blanc) külön értékelték a limousin és blonde d’Aquitaine fajtát, ahol 4-4 kategóriában ítélhették oda az első három helyezést. Mindkét fajtában fiatal nőivar (üsző), tehén, fiatal bika (STV-s növendék) és felnőtt tenyészbika szekciókat értékeltek a bírák. A program 13 és 15 óra között zajlott, folyamatos ütemben és kitűnő hangulatban. Az idei módszer kicsit eltért az általánosan megszokottól, ugyanis itt a felvezetés helyett egy 30 m2-es ringbe terelték az állatokat, ahol egyenként, minden minősítést szakmai indokkal magyaráztak a minősítők. Emellett a kiállító tenyészetek is bemutatásra kerültek. Véleményünk szerint (maximális egyetértésben a tenyésztői véleményekkel) ez a módszer jobb a felvezetésnél, mert így a jó minőségű, de kevésbé betanítható állatok is megjelenthetnek a mustrán. Végül 9 limousin (Csuri Lajos, Imár Bt., Magyar-Fográr Kft., Gyöngysziget Kft., Rupcsó Mihály, Takács József, Lovasberényi Agrár Kft., Mozsgai József, Baracskay Lajos)  és 6 blonde d’Aquitaine (Alkotmány-Agro Zrt., Határőr Zrt, Gábor-major Kft., Dörögdi Mező Kft., Táncsics Zrt., Jakab Judit) farm nevezte állatait. A bírálatot tenyésztői est zárta vacsorával, majd az esti zenés-táncos mulatsághoz Nádas Anti, blonde d’Aquitainetörzstenyészet tulajdonos szolgáltatta a „talpalávalót”.                                       

Nagy örömünkre az utóbbi napokban az egyesület több elismerő levelet kapott az „újszerű szakmai program” sikerével kapcsolatban, melyekben sok bíztatást és ismétlésre való sarkallást szorgalmaznak a tagok és a programon részt vett vendégek. Az elnökség jelenlévő tagjai is üdvözölték a debütáló rendezvényt és hasonló lebonyolítású régiós szervezésben is elkezdtek gondolkodni. A hasonló programok ugyanis nem csak a fajták marketingjét hivatottak ellátni, hanem szétfoszlatják azokat az elképzeléseket és téveszméket, amelyek mai napig érvényben vannak. Pl. a limousin „vad és bolond” mivoltát egyenesen cáfolja, hiszen az állatok mozgatása a lehető legnagyobb rendben, fegyelmezetten zajlott. Ugyanakkor a szakma iránt fogékony „vállalkozó kedvű” gazdáknak is számos információt ad, aki esetleg a jövőben limousin vagy blonde d’Aquitaine tenyésztéssel kívánna foglalkozni. Itt ugyanis meg lehet tekinteni a különböző ivarok eltérő korú csoportjait, sok információt lehet szerezni arról, hogyan kell a jó minőségű tenyészalapanyagnak kinézni, mik azok a tulajdonságok (és miért), amelyek megléte vagy hiánya fontos a tenyésztés szempontjából. Mindezt kihangsúlyozza a fajtáink hazájából érkezett küllemi bírók elismerő vagy kevésbé elismerő szava, mely elsősorban iránymutatást ad a jövőbeni tenyésztői munkára.

Nem győzünk köszönetet mondani kiállítóinknak, a szervezőknek és a lebonyolítóknak, hiszen az ő munkájuk nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hasonló rendezvényeket szervezhessünk és hasonlóan levezényelhessünk. Úgy érezzük ez most igazán jól sikerült, és megmozgatta az ország teljes területén lévő húsmarha tenyésztői társadalmat, különösen az egyesületi tagokat, akik részvételi aránya jóval felülmúlja az eddigi rendezvények és fórumok sok éves átlagát.

 

HELYEZÉSEK A VERSENYEN (Bírók: Fréderic Planté, Damien Blanc)

LIMOUSIN Fiatal nőivar kategória:

1.      hely: Csuri Lajos (33235 0609 3)

2.      hely: Imár Bt. (33833 0164 3)

3.      hely: Imár Bt. (33833 0048 6)

LIMOUSIN Felnőtt tehén kategória:

1.      hely: Gyöngysziget Kft. (FR 8733880835) embriódonor tehén

2.      hely: Lovasberényi Agrár Kft. (30214 3199 8)

3.      hely: Lovasberényi Agrár Kft. (30214 2900 1)

LIMOUSIN fiatal bika kategória:

1.      hely: Mozsgai József (33256 0397 8)

2.      hely: Csuri Lajos (33256 0377 6)

3.      hely: Magyar Fográr Kft. (34014 0002 0)

LIMOUSIN felnőtt tenyészbika kategória:

1.      hely: Baracskay Lajos (32499 1101 2)

2.      hely: Csuri Lajos (30024 5262 2)

3.      hely: Takács József (32356 1166 5)

BLONDE D’AQUITAINE Fiatal nőivar kategória:

1.      hely: Alkotmány-Agro Zrt. (30254 7384 8)

2.      hely: Jakab Judit (33551 0039 1)

3.      hely: Jakab Judit (33551 0034 6)

BLONDE D’AQUITAINE felnőtt tehén kategória:

1.      hely: Dörögdi Mező Kft. (32590 0802 0)

2.      hely: Táncsics Zrt. (32590 1206 0)

3.      hely: Dörögdi Mező Kft. (32590 0504 6)

BLONDE D’AQUITAINE fiatal bika kategória:

1.      hely: Határőr Zrt. (30223 3628 3)

2.      hely: Határőr Zrt. (33953 6524 0)

3.      hely: Táncsics Zrt. (34251 0020 7)

BLONDE D’AQUITAINE felnőtt tenyészbika:

1.      hely: Gábor-major Kft. (30038 7098 5)

2.      hely: Dörögdi Mező Kft. (32590 1450 9)

3.      hely: Jakab Judit (33551 0041 6)

 

RÉSZLETEK a debütáló tenyésztőkről:

Nagy örömünkre több olyan tenyésztő hozott állatot a kiállításra, akik az eddigi tenyészszemléken nem képviseltették magukat. Kifejezetten jó eredményt ért el pl. Csuri Lajos magántenyésztő, aki fiatal, éves üszőjével első díjat nyert a limousin üsző kategóriában. A kiváló tenyészállatok titka ebben a tenyészetben biztosan az embrióprogramban rejlik, hiszen a tenyésztő pár évvel ezelőtt kezdett minőségi állattenyésztésbe, amikor francia donor tehenek és a legjobb, szintén francia bikák párosításából létrehozott embriókat helyeztek ki gazdaságába. A minőségi állattenyésztésnek egyébként napjainkban ez egy gyakori, ám elég költséges módja. A minőségi fejlődés kulcsának bizonyítékát pedig itt a rendezvényen, a szekcióban aratott győzelem tette rendíthetetlenné. A tenyésztő egyébként két második helyezésért járó serleget is hazavihetett; egyet a fiatal hímivarú kategóriában, egyet pedig a felnőtt tenyészbika kategóriában. A fiatal bika szintén embrióprogramból született, a másik neves törzstenyészetből származik, melyet már előző számunkban mutattunk be. Minden esetre a kiváló tenyészalapanyag szilárd, jól végrehajtott tenyésztési és szelekciós programmal még sok sikert és gyors fejlődést hozhat a debütáló tenyészet életében.


Harmadik alkalommal szerepeltette állatait Mozsgai József a Pécs melletti Sellyéről. A Szentlőrinci Gazdanapok, és a Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításokon való megjelenés után ezalkalommal egy kétéves üszőt, és egy tenyészbikát indított a versenyen a tenyésztő. Ezutóbbi a fiatal limousin bika kategóriát meg is nyerte. A tenyésztési programot nem is részletezném, ugyanis a „Mozsimajor” különleges honlapján első kézből kaphat információt az érdeklődő az „igen eltökélt” irányvonalról. A tenyészalapanyag itt is igen erős, hiszen a nőivarú állomány régi, zalai törzstenyészetből származik, mely legősibb egyedei szintén neves törzstenyészetre mutatnak vissza. A tenyészbika pedig embrióprogramból született. A tenyészet hamarosan tenyészbika-előállításban is debütál, amely az első igazi számadást jelenti a saját tenyésztésű állatok színvonaláról és a tenyésztési program végrehajtásának eredményességéről.


A Magyar-Fográr Kft. Zala-megyében gazdálkodik. Limousin törzstenyészetének tenyésztési programja német mintára épül. A hosszútávú tenyészcél egy olyan nőivarú állomány kialakítása, mely pedigrés, homozigóta szarvatlan egyedekből áll. Ehhez magyar és német alapanyagot egyaránt felhasznál. Sokan vitatják a szarvalt-szarvatlan egyedek teljesítménybeli különbségét. A sok éve tartó folyamatos adatgyűjtés eredményeként egyesületünk megvizsgálta a szarvalt és szarvatlan sajátteljesítmény-vizsgált tenyészbikák mutatóit, ahol a különbség egyetlen tulajdonságban számottevő, a rámában. Ezt a jelenséget a legtöbben a szarvatlanság Angus fajtából történő rögzítésének negatív hatásának tulajdonítják. Az elemzések alapján elmondható, hogy míg a ráma kisebb a szarvatlan egyedeknél (elsősorban a marmagasság, kevesebb esetben a mellkasmélység), addig a szélességi és izmoltsági mutatókban nincs különbség. Ezutóbbiak sokszor meg is előzhetik a szarvalt egyedek értékmérőit. Németországban, ahol a szélesség és izmoltság a fő szempont, a szarvatlanság genetikai rögzítésére nagy erőfeszítéseket tesz a tenyésztésszervezés, míg a fajta hazájában, Franciaországban a tenyésztési programban és a szelekcióban nem annyira fontos a genetikai szarvatlanság. Mindenesetre itthon, a szarvatlan alapanyagot preferálók első számú vásárlóhelyévé válhat a tenyészet, kiváltképp, ha a szarvatlan tenyészállatok mellé a bemutatott minőség is párosul.


Az élőállatbemutatón láthattuk először Rupcsó Mihály, limousin magántenyésztő üszőit. A gazda Fülöpszálláson gazdálkodik, kifejezetten gyenge legelőn, ahol elmondása szerint a fajta tehenei csekély kiegészítő takarmányozással is jó minőségű, piacos borjakat termelnek. Persze ehhez jó tejelő anyaállomány szükséges, melyet a már előző cikkeinkben említett Lovasberényi Agrár Kft.-től, és a borsosberényi székhelyű Hunland Kft.-től vásárolt. A tenyészcél itt is az anyai vonal fenntartása és javítása, állománylétszám növelés. A gazda szintén részt vett az egyik franciaországi szakmai utunkon, ahol szorgalmazta tenyészbikák csoportos behozatalát több taggal szövetkezve. Mivel az import végül meghiúsult, tenyészbikát a francia genetikájú Gyöngysziget Kft.-től vásárolt, az embrióprogramból. Két évig mesterséges termékenyítéssel végzett célpárosítást, ma természetes fedeztetéssel állítja elő szaporulatát. Fontos megjegyezni, hogy mindig is piacos fajtát szeretett volna, kiváltképp, hogy régóta kereskedelemmel is foglalkozik. A 2016-os év az első olyan év, amikor saját tenyésztésű üszők értékesítésével büszkélkedhet, célja egy teljesen fajtatiszta tehénállomány megteremtése. Különösen büszke a tenyésztő állatainak vérmérsékletére, és azok a pillanatok éltetik igazán, – elmondása szerint – amikor egy olyan vásárló érkezik farmjára, aki a limousint „vad, emberevő fajtának” tartja, és itt kiderül, hogy az állatok kezesek, jól megközelíthetők, nyugodt vérmérsékletűek. Tenyészüszők vásárlásához ideális a kiskunsági tenyészet.


A tejelő marhatartásban nagy múlttal rendelkező Táncsics MgZrt. a 2015.
évben tette le voksát húsmarhatartás mellett. Alapanyaga jó minőségű, ugyanis bemutatott tehene 2. díjat nyert a felnőtt blonde d’Aquitaine nőivar kategóriában. A Dörögdi Mező Kft. törzstenyészetből vásárolt vemhes üsző állományra francia szaporítóanyagot használ célpárosításra, emellett tenyészbikával biztosítja a vemhesülést. Azzal tévhittel ellentétben – hangsúlyozta a tenyésztő – hogy a fajta nehezen vemhesíthető, a jelenlegi tehénállomány 100%-os vemhességet ért el a 2016-os évben. A továbbiakban a legelőterületek növelésével és a létszám emelkedésével egy stabil blonde d’Aquitaine törzstenyészet kialakítása a cél, ahol tenyészbika előállítás is indulhat. A cég a marhasúfogyasztás marketingjében is jeleskedik, ugyanis vágóállatait a saját tulajdonú vágóhídján, Devecserben vágja, és transzformálja kész termékké. Jelenleg Devecserben, Zircen és Veszprémben értékesíti ezeket a termékeket, jövőre pedig a Pápai terjeszkedés is tervbe került. Ezzel jelenleg a második tenyészet, amely blonde d’Aquitaine fajtában a törzsállománytól a késztermékig a „saját termékpálya” teljes hosszán „végigfuttatja” a kiváló minőségű portékát.


 

 

 

« Vissza